Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Schades horen bij het leven

Veelal zijn wij ons niet bewust van alle risico’s die wij in ons dagelijks leven lopen, totdat wij zelf of iemand in onze omgeving te maken krijgen met een ongeval, diefstal of andere calamiteit. De schadegebeurtenis kunnen wij niet terugdraaien, maar wij kunnen er wel voor proberen te zorgen dat u zoveel mogelijk wordt bijgestaan, zodat het leed tot een minimum wordt beperkt en het financieel nadeel zo snel mogelijk kan worden opgelost.

Schade melden, veel gestelde vragen en antwoorden

Hoe meldt u een schade?
Meld uw schade eerst bij uw eigen assurantiekantoor, zij kunnen uw schade meteen in behandeling nemen. Ook bij vragen over uw lopende schade, helpen zij u graag.

Binnen hoeveel dagen geven wij een eerste inhoudelijke reactie op een claim?
Op het moment dat u een schadeclaim heeft ingediend, moet uw eigen assurantiekantoor ons op de hoogte brengen van deze schade. Een nieuwe schademelding behandelen wij normaal gesproken binnen 5 werkdagen. Wij controleren dan of de schademelding compleet is. Missen wij nog gegevens dan vragen wij deze via uw assurantiekantoor op. Via hen krijgt u vervolgens bericht.

Hoe vindt de verdere behandeling van een schadeclaim plaats?
Als wij alle gegevens hebben ontvangen die wij nodig hebben om uw schadeclaim te beoordelen, dan kijken wij of uw schade gedekt is en hoeveel wij aan u, de reparateur of tegenpartij uitkeren. Wij houden uw assurantiekantoor op de hoogte van deze schade afhandeling. Mocht u hierover vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met uw assurantiekantoor. Zij nemen namens u dan contact met ons op.

Wat is de rol van een schade-expert?
Soms schakelen wij een externe schade-expert in om uw schadeclaim te beoordelen. Uw eigen assurantiekantoor kan u adviseren over dit onderwerp. De informatie hierover staat ook uitgelegd in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

Kunt u een contra-expert inschakelen? En wie betaalt de kosten?
Uw eigen assurantiekantoor kan u adviseren over dit onderwerp. De informatie hierover staat ook uitgelegd in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden.

 

Heeft u een inboedel- en/of woonhuisschade?

Meld uw schade bij uw eigen assurantiekantoor, zij nemen uw schade meteen in behandeling.

Heeft u een verkeersschade?

Autoschade melden via uw mobiel

Heeft u schade aan uw pleziervaartuig?

Top