Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Reactietermijnen

Wij vinden het belangrijk dat u weet wat u van ons kunt verwachten wanneer u ons een vraag stelt, daarom hebben wij reactietermijnen vastgesteld. Uiteraard streven wij ernaar om u zo snel mogelijk te voorzien van een antwoord of van de gevraagde informatie. In onderstaande tabel tonen wij onze uiterste reactietermijnen.

Bij het lezen van onderstaande tabel moet u rekening houden met het volgende.

De reactietermijn begint zodra wij uw verzoek per post, e-mail of telefoon hebben ontvangen en eindigt zodra wij onze reactie hebben verstuurd. Wij hebben geen controle op de werkwijze van andere partijen dan Private Insurance Assuradeuren BV, zoals bijvoorbeeld uw tussenpersoon.

De reactietermijnen gelden voor de eerste inhoudelijke reactie. Hierbij wordt uitgegaan van een compleet dossier. Mocht er informatie ontbreken dan kan het voorkomen dat de reactietermijn langer wordt.
Komt uw verzoek na werktijd bij ons binnen dan begint de reactietermijn op de eerst volgende werkdag.

Telefonische bereikbaarheid

  • Onze openingstijden zijn van 08:30 uur tot 17:00 uur
  • Ons telefoonnummer is 046-423 65 40
  • De kosten voor het bellen naar ons telefoonnummer bedragen het reguliere tarief, afhankelijk van uw provider
  • Wanneer wij u terugbellen dan doe wij dit binnen 8 uur
  • Voor schademeldingen zijn wij 24/7 bereikbaar via uw tussenpersoon. Voor motorrijtuigen schade via het alarmnummer vermeld op het Internationale verzekeringsbewijs (groene kaart).
Reactietermijnen per hoofdproces Deelprocessen Reactietermijn
1. Het beantwoorden van informatieverzoeken over bestaande en nieuwe verzekeringen Offertes nieuwe verzekeringen 1-3 werkdagen
Offertes nieuwe auto op bestaande polis 1-3 werkdagen
Voorlopige dekking 1-3 werkdagen
Vraag over een nieuwe aanvraag 1-10 werkdagen
Vraag over een bestaande polis 1-10 werkdagen
2. Het accepteren van nieuwe verzekeringen, het wijzigen en opzeggen van bestaande verzekeringen Verwerken van een nieuwe aanvraag 1-10 werkdagen
Het verwerken van een wijziging 1-5 werkdagen
Het verwerken van een opzegging 1-5 werkdagen
3. Het verstrekken van verzekeringstechnische documenten Polisblad van een nieuwe verzekering incl. bijlagen 1-10 werkdagen
Polisblad van een wijziging 1-10 werkdagen
Polisblad van een beëindiging 1-10 werkdagen
4. Schadebehandeling en verzekeringsuitkeringen Registratie nieuwe schade en evt. inschakelen expert gemeld per telefoon Door tussenpersoon in ons assurantiesysteem
Registratie nieuwe schade en evt. inschakelen expert gemeld per post 1-5 werkdagen
Uitkeren schadebedrag 1-5 werkdagen*
Behandelen schadedossier 1-10 werkdagen
5. Klachtenbehandeling Inschrijven klacht 1-3 werkdagen
Afhandeling klacht 1-14 werkdagen
* Na ontvangst van het expertiserapport
Top