Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Moreel Ethische Verklaring

Moreel-ethische verklaring van de directie van Private Insurance Assuradeuren.

De tekst van de moreel ethische verklaring dient openbaar te worden gemaakt en te worden gepubliceerd op de website van Private Insurance Assuradeuren en dient een leidraad te vormen voor het handelen van de medewerkers van Private Insurance Assuradeuren.

  • Ik verklaar dat ik mijn functie als verzekeraar integer en zorgvuldig zal uitoefenen.
  • Ik zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de verzekeraar betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de verzekeraar opereert.
  • Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten.
  • Ik zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij als verzekeraar van toepassing zijn.
  • Ik zal geheim houden wat mij is toevertrouwd.
  • Ik maak geen misbruik van mijn verzekeringskennis. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving.
  • Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het verzekeringswezen te behouden en te bevorderen.
  • Ik zal zo het beroep van verzekeraar in ere houden.
Top