Graafschap Hornelaan 180

6004 HT Weert
schadebehandeling@private-insurance.eu

Conflicterende situaties

Het volmachtbedrijf en de bemiddelingsbedrijven zijn gescheiden in afzonderlijke rechtspersonen. Er is sprake van taakscheiding, echter de bemiddelingskantoren hebben een adviserende rol in het acceptatieproces. Elk bemiddelingskantoor heeft zijn specialiteit per verzekeringsbranche.

Paardekooper Private Insurance Particulier Exclusief en Brandverzekeringen
Classicus Private Insurance Particulier Exclusief en Brandverzekeringen
DNA Adviesgroep BV Particulier Exclusief en Pleziervaartuigenverzekeringen
Group Claeys Particulier Exclusief in België
Hillewaere Verzekeringen Particulier Exclusief in België

Daarnaast zijn de bemiddelingskantoren aandeelhouder van Private InsuranceDe bemiddelingskantoren hebben een voorlopige dekking bevoegdheid en de bevoegdheid om schades zelfstandig af te handelen (conform afspraak volmachtovereenkomst).

Assuradeuren.

De bemiddelingskantoren behartigen per definitie andere belangen dan het volmachtbedrijf. Het volmachtbedrijf behartigt de belangen van de volmachtgevers terwijl de bemiddelingskantoren voornamelijk de belangen van de klant behartigt.

Uit bovenstaande is af te leiden dat het kan voorkomen dat er conflicterende situaties ontstaan. Derhalve hebben wij hiervoor het volgende beleid geformuleerd:

 • de feitelijk leider van het volmachtbedrijf is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid;
 • indien de in dit handboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • beslissingen om af te wijken van de in dit handboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:
  • binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf;
  • in afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met
   (schriftelijke) toestemming van de feitelijk leider van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever.
 • indien er bij een schade gediscussieerd wordt over de schuldvraag en er zijn twee of meer van onze (volmacht)verzekerden bij betrokken, dan kan de schaderegeling geheel of gedeeltelijk uit handen worden gegeven aan een van de betrokken verzekeraars/volmachtgevers.
Top